OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE

W czwartek ( 22 lipca br.) na dziedzińcu kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. W tym roku 15 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe. Punktualnie o godzinie 13:00 rozpoczął się uroczysty apel, na którym Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze insp. Janusz Cygal podziękował policjantom awansowanym, odznaczonym, a także wszystkim policjantom za bardzo dobre wyniki w służbie oraz pełnienie swoich obowiązków, w ostatnio, trudnym czasie pandemii. Pan Komendant podziękował również za współpracę obecnym na uroczystościach przedstawicielom samorządu kamiennogórskiego.
Podczas uroczystej zbiórki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Noculak odczytał list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego skierowany do wszystkich policjantek, policjantów i pracowników cywilnych kamiennogórskiej komendy. Gratulował on awansowanym funkcjonariuszom, jak też dziękował wszystkim policjantom kamiennogórskiej jednostki za ich zaangażowanie, codzienny wysiłek i misję w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczeństwu. Dziękował również Komendantom Powiatowym Komendy Powiatowej w Kamiennej Górze za sprawne i efektowne kierowanie jednostką oraz osiągane wyniki w służbie.
Ponadto 3 policjantów zostało odznaczonych brązową odznaką „Zasłużony Policjant” a jeden srebrnym medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Te odznaczenia nasi funkcjonariusze odbiorą osobiście 28 lipca br. na z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego na obchodach „Wojewódzkiego Święta Policji we Wrocławiu”.
foto: KPP KG_asp.szt.Krzysztof Król

Dodaj komentarz