KS. WOLFGANG GOTTSTEIN I STANISŁAW SADOWSKI HONOROWI OBYWATELE KAMIENNEJ GÓRY 1999

  1. WOLFGANG GOTTSTEIN

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XVI/85/98 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26.05.1999 r. Ksiądz Wolfgang Gottstein urodził się w Kamiennej Górze, jednak jako dziecko w 1946 roku został wypędzony z tych ziem i osiadł w Stuttgarcie. Od 1976 r. blisko współpracuje z kamiennogórskim prałatem Stanisławem Książkiem. Pośredniczy również w kontaktach pomiędzy obecnymi a dawnymi mieszkańcami miasta, których około 5 tysięcy mieszka w Wolfenbüttel i okolicach. Ksiądz Gottstein współpracował również z działającym w Kamiennej Górze towarzystwem „Liczyrzepa”.

STANISŁAW SADOWSKI

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał na mocy Uchwały nr XVI/86/99 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26.05.1999 r. Stanisław Sadowski przyjechał do Kamiennej Góry jako jeden z pierwszych Polaków już w 1945 roku. Tworzył zalążki państwa polskiego na tych ziemiach. Tworzył również organizacje myśliwych. Do ostatnich dni życia aktywnie uczestniczył w działaniach koła łowieckiego „Przepiórka”.

Dziś na “stół cyfrowy” trafiły taśmy ze Specjalnej Sesji Rady Miasta Kamienne Góra, podczas której honorowe tytuły odebrali kamiennogórzanie Ks. Wolfwgang Wollstein oraz pan Stanisław Sadowski pierwszy osadnik w mieście zaraz po II Wojnie Światowej. Reportaż do doskonałe źródło historycznej wiedzy o historii miasta. Zapraszamy do obejrzenia.

 

 

Dodaj komentarz