Żałoba na terenie Kamiennej Góry

 

W zawiązku ze śmiercią wiceburmistrza Adama Blicharskiego burmistrz Janusz Chodasewicz ogłosił żałobę na terenie Kamiennej Góry. Obowiązuje ona od 11 do 13 maja.    

– Nakazuję wywieszenie na budynku Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz budynkach jednostek organizacyjnych gminy miejskiej flag w barwach miasta przewiązanych kirem – czytamy w zarządzeniu.  

Flagi na masztach w mieście mają zostać opuszczone do połowy. 

Burmistrz zaapelował także o zaniechanie organizowania w dniach żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym i sportowym. 

Uroczystości pogrzebowe Adama Blicharskiego odbędą się w czwartek, 13 maja. Rozpoczną się o godzinie 13 w kościele św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Następnie kondukt żałobny przejdzie na cmentarz przy ul. Katowickiej.  

W sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza wystawimy księgę kondolencyjną dedykowaną pamięci wiceburmistrza Adama Blicharskiego. Będzie ona dostępna we wtorek, 11 maja w godzinach 12 -14 oraz w środę w godzinach od 10 do 13.   

Z uwagi na pandemię wejście osób, które będą chciały pozostawić wpis w księdze, będzie możliwe w towarzystwie pracownika urzędu. Dyżurni będą oczekiwali przy drzwiach do ratusza. 

W dniu pogrzebu księga kondolencyjna zostanie wystawiona przy wejściu do kościoła.   

Dodaj komentarz