Apel senatora Krzysztofa Mroza

W najbliższy wtorek tj. 4. maja odbędzie się nadzwyczajne posiedzenia Sejmu RP. Poświęcone ono będzie przyjęciu ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, czyli ratyfikacji umowy międzynarodowej umożliwiającej przyjęcie środków z unijnego Funduszu Odbudowy oraz ich wydatkowanie zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy. W związku z powyższym senator PiS Krzysztof Mróz zwrócił się z apelem do posłanki Koalicji Obywatelskiej Zofii Czernow z Jeleniej Góry: 

„Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego udało się w grudniu wywalczyć dla Polski blisko 770 mld złotych. Są to największe środki w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Staną się one impulsem do rozwoju i dynamicznego przyspieszenia gospodarczego po okresie pandemii. Podjęta na wtorkowym posiedzeniu Sejmu decyzja zadecyduje tym samym o rozwoju Polski na kolejne dziesięciolecia. Przed nami stoi możliwość pozyskania ogromnych środków, które staną się motorem rozwoju całej polskiej gospodarki. Głosowanie przeciw tej ustawie i zablokowanie tych środków to niemożność przeprowadzenia wielu koniecznych inwestycji w ochronę środowiska, infrastrukturę, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację i tworzenie nowych miejsc pracy.

            W związku z powyższym dziś, 1. maja, w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zwracam się do Pani poseł Zofii Czernow z Koalicji Obywatelskiej z apelem o głosowanie za przyjęciem tej ustawy. Jest to sprawa, która powinna łączyć wszystkie środowiska polityczne, niezależnie od bieżących sporów. Proszę Panią o odpowiedzialne głosowanie, wolne od partyjnych interesów. Głosując przeciwko zablokuje Pani setki inwestycji, w tym także w naszym regionie. Apeluję także do członków Platformy Obywatelskiej, prezydenta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka oraz burmistrza Szklarskiej Poręby Mirosława Grafa a także do samorządowców, którzy są głównymi beneficjentami środków europejskich, o przekonywanie parlamentarzystów PO do poparcia tej ustawy. Jej przyjęcie to test wiarygodności dla polityków Platformy Obywatelskiej, którzy na każdym kroku deklarują swoją prounijną postawę oraz wolę wzmacniania pozycji Polski w ramach Unii Europejskiej. Liczę, że Pani poseł Zofia Czernow, w poczuciu odpowiedzialności, nie przyłoży ręki do zablokowania środków przyczyniających się do strategicznego rozwoju Polski w perspektywie następnych lat. Przyjęcie ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej to kwestia polskiej racji stanu i nasz obowiązek wobec społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń.”

 

Krzysztof Mróz,

Senator RP

Dodaj komentarz