Koniec roku w ZSZiO

W dniu 30 kwietnia 20201r w ZSZiO w Kamiennej Górze odbyło się pożegnanie uczniów klas IV Technikum.
Wychowawcy klas spotykali się ze swoimi wychowankami indywidualnie, wg wyznaczonej kolejności, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Wszyscy wyróżnieni uczniowie odebrali z rąk dyrektora szkoły p. Marioli Jaciuk dyplomy i nagrody.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:
za zdobycie Tytułu Absolwent roku 2020/2021 w kategorii technikum:
uczennica klasy IV A Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk w programie MON III edycji CWKM Ewelina Szymczak ze średnią ocen 5,4 oraz uczeń klasy IV A Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w ochronie życia i zdrowia Jakub Fujar ze średnią ocen 5,27.
W związku ze szczególnym zaangażowaniem w prace na rzecz szkoły oraz uzyskaniem wysokich wyników w nauce, RP ZSZiO postanowiła w tym roku wyróżnić 2 uczniów tytułem Absolwent roku 2020/2021.
Nagrodę Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w kwocie 1000 zł za zdobycie tytułu TECHNIK roku 2020/2021 zdobyła Ewelina Szymczak z klasy 4a (ze średnią z przedmiotów zawodowych 5,53).
Zarząd SSEMP w Kamiennej Górze wyróżnił uczniów klas czwartych Technikum, którzy na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali najwyższą średnia z przedmiotów zawodowych, w poszczególnych zawodach:
1. absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Maja Cabała
2. absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk Ewelina Szymczak
3. absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechatronik Adrian Matkowski
4. absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa Filip Urbanowicz
5. absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik spedytor Agnieszka Mordarska
Dyrektor Szkoły Policealnej Medyk w Kamiennej Górze za uzyskanie wysokich wyników w nauce oraz szczególne zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wyróżnił uczennice Alexandrę Królovą oraz Maję Cabałę.
Wśród uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe przez dyrektora ZSZiO znaleźli się: za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w latach 2017-2021
4a Alexandra  Królova   
4a Kamila Pawlik        
4a Marcelina Rapacz     
4w Adrian Matkowski
4s Agnieszka Mordarska

za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i osiągnięcia sportowe w latach 2017- 2021 4a Karolina Kwaśniewska

za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły w latach 2017- 2021
4e Maja Cabała
4e Karolina Drężek
za osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021
4s Sylwia Ewy
4a Julia Myjak
4s Alicja Wiewióra
4w Adrian Pyrdoł
4a Klaudia Cyrek
4s Nikola Kożuch
4w Michał Baraniec
4w Seweryn Jasiurkowski
za pracę na rzecz szkoły w latach 2017-2021
4e Klaudiusz Bugański
4e Sandr Ziajkiewicz
4e Natalia Konkol
4a Jakub Trybuła
4e Michał Groński
4a Kamil Chrzanowski
za pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021
4a Mateusz Barszczewski
4a Artur Szafraniec
4e Ewelina Bil

Dodaj komentarz