Jechał pomimo sądowego zakazu.

Policjanci przypominają, że złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to przestępstwo!
W dniu dzisiejszym (20 marca br.) na terenie gminy Marciszów, policjanci kamiennogórskiej „drogówki” prowadząc działania w ramach akcji “Prędkość” zatrzymali do kontroli 64 – letniego mieszkańca powiatu jaworskiego, podróżującego na motorowerze. Mężczyzna twierdził, że ma prawo jazdy, ale nie posiada go przy sobie. Policjanci sprawdzili to w policyjnej bazie danych, gdzie ustalili, iż mężczyzna kłamie. Okazało się, że posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze we wrześniu ubiegłego roku.
Zgodnie z art. 244 kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Sąd orzekający nie może zatem orzec kary ograniczenia wolności czy grzywny. Pomimo, że górną granicą zagrożenia ustawowego jest kara pozbawienia wolności do lat 5, to sąd nie może zastosować w takim przypadku warunkowego umorzenia postępowania, jeśli sprawca był uprzednio karany za przestępstwo umyślne.

Dodaj komentarz