Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze 1996r

Reportaż przygotowany w 1996 roku przez Jarka Buzarewicza przedstawia działalność oraz sytuację w jakiej działało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze. Dzisiaj przedsiębiorstwo przy ul Cichej nie istnieje a budynki znajdują się w prywatnych rękach.

Dodaj komentarz