Wsparcie na zabytki w powiecie kamiennogórskim

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru w Programie „Ochrona Zabytków” na rok 2021. W całej Polsce dofinansowano aż 445 projektów na łączną kwotę ponad 105 mln. Wśród nich znalazło się 7 z Powiatu Kamiennogórskiego, które otrzymały łączne dofinansowanie w kwocie 1 177 000 zł.

„Mimo pandemii ministerstwo wsparło zabytki niemal identyczną kwotą jak w zeszłym roku. Także Powiat Kamiennogórski, jak co roku, otrzyma ogromne wsparcie. Jak zwykle ogromne środki trafią do Krzeszowa, ale nie do Bazyliki, ale równie cennego Opactwa Sióstr Benedyktynek. Dotacje otrzymają także parafie w Lubawce i Chełmsku Śląskim, ale i Miasto Kamienna Góra, które dzięki środkom wyremontuje budynek resursy kupieckiej przy ul. Okrzei.” – powiedział senator PiS Krzysztof Mróz. Jak podkreślał senator projekty, które nie zyskały dofinansowania, nie straciły jeszcze szansy na środki z ministerstwa. „Dla wniosków nieobjętych dofinansowaniem jest możliwość odwołania. Terminem granicznym na ich składanie jest 6 marca 2021.” – dodał Krzysztof Mróz.

 

Poniżej przedstawiamy pełną listę projektów z Powiatu Kamiennogórskiego, które otrzymały dofinansowanie:

  • Chełmsko Śląskie, kościół pw. św. Rodziny (XIV w.): konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich i polichromii – etap IV – 160 000 zł,
  • Kamienna Góra, Dom Loży, Budynek resursy kupieckiej (1799 r.):  remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia – 370 000 zł,
  • Krzeszów, Dom Opata (1734 r.): remont elewacji wraz z konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej – etap II – 80 000 zł,
  • Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu Klasztoru – etap VIII – 270 000 zł,
  • Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek ( XVIII w.), biblioteka klasztorna (1795 r.): renowacja wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego biblioteki klasztornej – etap III – 160 000 zł,
  • Lubawka, kościół pw. WNMP  (XVIII w,): konserwacja i restauracja 2 obrazów  Drogi Krzyżowej  (stacja I i II) wraz z ramami – etap II – 47 000 zł,
  • Lubawka – Podlesie, kościół filialny, ołtarz główny Czternastu Św. Wspomożycieli (XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie, konserwacja estetyczna – etap IV zakończenie – 90 000 zł,

Dodaj komentarz