Projekt: „Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”

Projekt: „Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”

W ramach zadania wydana zostanie publikacja będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000.

Książka zawierać będzie m.in.:

– charakterystykę środowiska przyrodniczego Powiatu Kamiennogórskiego;

– opis najciekawszych siedlisk i form ochrony przyrody na jego terenie;

– metody wykonania zielnika metodą cyjanotypii;

– ciekawostki ekologiczne;

– słownik pojęć;

– dwanaście ekowycieczek edukacyjnych dla dzieci (na każdy miesiąc w roku) z uwzględnieniem celów kształcących, poznawczych i wychowawczych z zakresu ekologii;

– ok. 150 fotografii przyrodniczych ilustrujących opisywane zagadnienia;

– tablice edukacyjne.

Publikacja wydana zostanie w formacie B5, zawierać będzie 96 stron wewnętrznych w pełnym kolorze. Nakład wydawnictwa to 3000 egzemplarzy. W ramach zadania zorganizowano dzisiejszy plener fotograficzny, na który zaproszono grupę 15 uczniów klas I-III szkół z terenu powiatu kamiennogórskiego wytypowanych przez nauczycieli biologii. Dodatkowym działaniem zrealizowanym w ramach zadania jest kursu dla nauczycieli: wykonywanie zielników metodą fotograficzną (cyjanotypia). Jest to kurs jednodniowy dla 15 nauczycieli.

Cyjanotypia jest bardzo prostą i intuicyjną metodą fotograficzną pozwalającą na wykonywanie odbitek na własnoręcznie wykonanym papierze światłoczułym. Technika ta nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu, jest niezwykle tania i doskonale nadaje się do robienia np. zielników roślin realizowanych metodą stykową. Wykorzystuje ona światłoczułość soli żelaza, charakteryzującą się monochromatycznym obrazem w kolorze niebieskim, tworzonym przez błękit pruski. Kurs będzie miał na celu przyswojenie tej techniki przez nauczycieli, którzy następnie będą mogli ją wykorzystywać w celach edukacyjnych na lekcjach przyrody, a nawet chemii co będzie stanowiło ciekawe urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Wartość projektu: 33 000 zł.

Dofinasowanie (89%): 29 370 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wkład własny (11%): 3630 zł

Okres realizacji projektu: październik 2020 – marzec 2021

Edyta Drzewiecka Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu

 

Dodaj komentarz