Zjazd przewodników w Krzeszowie 98 r

W 1998 roku w Krzeszowskiej Bazylice spotkali się Przewodnicy Sudeccy. Spotkania te są tradycją. Środowisko przewodnickie spotyka się na Śnieżce oraz w Krzeszowie.

W programie, widać nieżyjących już kamiennogórskich przewodników. Pana Króla, Piszczerowicza, Hopgarskiego.  Reportaż  w orginale zawiera mssę św. praz spotkanie przewodników z władzami świeckimi i kościelnymi.

 

Dodaj komentarz