Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate
otrzymało dotację w wysokości 7210 zł na zadanie “Usuwanie szkód naturalnych” od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Priorytecie PROO 5. W ramach pomocy możemy zastąpić nowymi zgryzione wiosną przez karczowniki i nornice drzewka owocowe w naszym pokazowym sadzie starych odmian oraz uzupełnić ogrodzenie. Bardzo dziękujemy!

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju                    
Green Gate                                            

Dodaj komentarz