Stan pogotowia przeciwpowodziowego

Starosta kamiennogórski wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Od godzin popołudniowych 14.10.2020 r do odwołania, Powiatowe Centrum Zarządzania kryzysowego, będzie monitorować sytuację na rzekach oraz zlewniach rzek na terenie powiatu kamiennogórskiego. Oznacza to wzmożone działania służb oraz dyżury pełnione na terenie powiatu kamiennogórskiego. Stan przeciwpowodziowy obejmuje miasto Kamienna Góra.

Dodaj komentarz