“Nie” dla węgla

Kamienna Góra wśród samorządów deklarujących odejście od węgla.
Janusz Chodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry podpisał w Wałbrzychu deklarację „Dekarbonizacja 2030”.
 
Samorządy Subregionu Wałbrzyskiego zobowiązały się w ten sposób do stopniowej dekarbonizacji i odejścia od stosowania paliw kopalnych.
– W obliczu dramatycznych zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego zwiększoną chorobowość i śmiertelność, postępującej degradacji środowiska i zaniku bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia mieszkańców. Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, wspólnie przygotujemy i zrealizujemy Program Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego, który będzie stanowił główny element Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, wchodzącego w skład Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski – czytamy w deklaracji.
Zdaniem burmistrza Janusza Chodasewicza kryzys klimatyczny i powodujące go zanieczyszczenia będą jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi wkrótce będziemy musieli się zmierzyć.
– Na każdym szczeblu można podejmować działania, które ograniczą zmiany klimatyczne. Deklaracja jest bardzo cenną inicjatywą. Wskazuje kierunki działań na najbliższe lata – mówi burmistrz Chodasewicz.

Dodaj komentarz