Zmiana na stanowisku prokuratora okręgowego w Jeleniej Górze

„18 września 2020 roku Pan Marek Gołębiowski kończy pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze i z dniem 21 września 2020 roku został awansowany do Prokuratury Krajowej w Warszawie.

4,5-letni okres sprawowania funkcji Prokuratora Okręgowego przez Marka Gołębiowskiego to czas organizacyjnego, kadrowego i finansowego wzmocnienia Prokuratury, a także dostosowania jej struktury do aktualnych wyzwań. Zasadność przeprowadzonych zmian znalazła potwierdzenie w wynikach pracy, które w wielu kategoriach należą do najlepszych w regionie dolnośląskim i plasują  naszą jednostkę
w czołówce krajowej. Prokuratorzy okręgu jeleniogórskiego z sukcesami prowadzą szereg poważnych śledztw dotyczących najpoważniejszych przestępstw, w tym o zasięgu ogólnokrajowym, pozbawiając przy tym skutecznie przestępców owoców ich działalności. To także czas bardzo dobrej współpracy z Policją i innymi organami prowadzącymi postępowania karne. W tym czasie pozyskano wiele środków na poprawę warunków pracy i płacy w jednostkach okręgu jeleniogórskiego.


Pan Prokurator Marek Gołębiowski dbał również  o zacieśnienie współpracy międzynarodowej z jednostkami prokuratur z Republiki Czech oraz Republiki Federalnej Niemiec. Przejawem dobrych relacji były konferencje i narady, które poprzez wymianę doświadczeń przyczyniły się do poprawy ścigania przestępczości transgranicznej.


Z dniem 21 września 2020 roku, funkcję Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze obejmie Pan Zbigniew Harasimiuk, przez wiele lat pełniący służbę w jednostkach prokuratur okręgu jeleniogórskiego, a od roku 2016 Prokurator Okręgowy w Legnicy.”

Dodaj komentarz