Prace konserwatorskie w Krzeszowie 2000r

Przepiękny obiekt sakralny, jakim jest Bazylika Mniejsza w Krzeszowie, wielokrotnie w swojej historii poddawana była remontom i konserwacji.

Prezentowany fragment filmu, pochodzi z 2000 roku i przedstawia częściowy odbiór prac konserwatorskich na obiekcie, jak również planowane przyszłe prace remontowe i zabezpieczające Bazylikę. W 2000 roku ówczesny Biskup Legnicki ks. Tadeusz Rybak. Razem z konserwatorem zabytków, krajowym, oraz wojewódzkim, odwiedzili bazylikę i rozmawiali o planowanych pracach. Prezentowany film, zachował się w słabej jakości, zdigitalizowany przez nas,  prezentuje cenne wartości historyczne.  

 

Dodaj komentarz