Podsumowali projekt

Były wspomnienia, kwiaty i łzy. Tak można podsumować zakończony w czwartek, projekt zaliczenia praktyk zagranicznych przez młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

W styczniu na miesięczne praktyki, wyjechała kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów. Kolejna 30 osobowa grupa z powodu pandemii zmuszona była przerwać swój staż i po dwóch tygodniach w ostatniej chwili wrócić do kraju. Młodzi uczniowie podsumowali swój pobyt, prezentując kolegom zdjęcia z Lipska oraz opowiadając o pobycie. Prawdopodobnie w roku szkolnym 2020/2021 na zagraniczne praktyki wyjedzie kolejna grupa uczniów.

Dodaj komentarz