Nowe trasy wspinaczkowe

W partnerstwie z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra oraz Svazek obcí Východní Krkonoše, Powiat Kamiennogórski rozpoczął realizację projektu “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt ma na celu poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia wspólnego produktu turystycznego.

Działania w ramach projektu:

1. Zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach:

Spękane Skały – rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras;
Zadzierna – 12 nowych tras wspinaczkowych;
Pustelnia – 4 nowe trasy wspinaczkowe.

2. Montaż infrastruktury turystycznej w postaci tablic ze skałoplanami, drewnianych ławek bezpiecznego miejsca na ognisko.

3. Wydruk dwujęzycznej mapy turystycznej przedstawiającej rejony wspinaczkowe polsko-czeskiego pogranicza.

4. Zakup wraz z instalacją i oznakowanie 2 stacji ładowania e-rowerów w Krzeszowie i Kamiennej Górze.

5. Wyznaczenie trasy rowerowej łączącej atrakcje turystyczne polsko-czeskiego pogranicza.

Projekt “Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Wartość projekt: 27 271,92 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 23 181,13 EUR

Budżet państwa: 1 363,59 EUR

Wkład własny: 2 727,20 EUR

Aktualnie w ramach projektu trwają prace polegające na:

1. Oczyszczeniu powierzchni ścian skalnych z kruszyzny, roślinności oraz pyłu z użyciem płuczki ciśnieniowe.

2. Uporządkowaniu terenu u podstawy ścian skalnych

3. Zaprojektowaniu i wykonaniu nowych tras (dróg) wspinaczkowych poprzez:

a. wytyczenie przebiegu dróg (szlaków) wspinaczkowych oraz wyznaczenie lokalizacji (rozmieszczenia) stałych punktów asekuracyjnych do zainstalowania.

b. instalację na skałach wklejanych punktów asekuracyjnych poprzez zamontowanie na każdej nowej drodze wspinaczkowej kompletnej stałej asekuracji, w skład której wejdą punkty przelotowe oraz stanowiska zjazdowe na końcu drogi wspinaczkowej.

c. rewitalizacji istniejących tras wspinaczkowych (wymianę stałych punktów asekuracyjnych). Planowane zakończenie projektu: czerwiec 2021

Dodaj komentarz