Zjazd absolwentów Technikum Włókiennioczo -Mechanicznego 1995r

W 1958 roku przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kamiennej Górze powstało Technikum Włókienniczo- Mechaniczne. Na kierunku kształcono specjalistów o tym profilu. W kamiennej Górze istniały wówczas cztery zakłady pracy w których każdy z absolwentów niemal natychmiast znalazł zatrudnienie.

W 1995 roku swoje 25 lecie zakończenia szkoły świętowali absolwenci rocznika 1970. Wtedy powstał film, którego fragment dzisiaj prezentujemy.

Dodaj komentarz