Wyniki matur

Znane są wyniki tegorocznych matur.

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących do egzaminu dojrzałości przystąpiło 68 uczniów, zdało 45. Zdawalność w ZSZiO to 66,2% średnia dla województwa dolnośląskiego to 52,1%.

W Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze na  102 uczniów piszących maturę, egzamin oblało 13 uczniów.

Dodaj komentarz