1 sierpnia zabrzmią syreny alarmowe

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego 1 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. W czasie treningu  wyemitowany zostanie przy wykorzystaniu syren alarmowych sygnał akustyczny “Ogłoszenie alarmu”(modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut). Będzie to jednocześnie upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dodaj komentarz