Otwarcie Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 29.04.2020 nastąpi stopniowy powrót działalności instytucji w pełnym zakresie. Udostępnienie wystaw oraz muzealiów, zgodnie z reżimem sanitarnym, możliwe będzie po podjęciu decyzji przez dyrektora muzeum, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu prowadzącego. Zmieniony zostanie regulamin zwiedzania, metody prowadzenia badań zbiorów, konsultacji oraz zasady korzystania z biblioteki muzeum i Centrum Informacji Turystycznej. Do odwołania zostanie zawieszona organizacja wydarzeń z udziałem publiczności. Mamy nadzieję, że niedługo przedstawimy Państwu nowe warunki odwiedzin i spotkamy się w muzeum. 

         M. Ogonowska                                                                                    

Dodaj komentarz