Będą dezynfekować miasto.

Urząd miasta w Kamiennej Górze zakupił 1000 lirów płynu dezynfekującego.

W poniedziałek pracownicy Spółki Mieszkaniowej przystąpią do odkażania: ławek parkowych, koszy na śmieci, wiat przystankowych oraz parkometry. Akcja rozpocznie się o godz. 6 .00 rano przy ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego.

Dodaj komentarz