“Złoty czepek 96”

W  latach 90 tych XX wieku, na terenie Kamiennej Góry, rokrocznie organizowano konkursy o “złoty czepek”.W rywalizacji startowały pielęgniarki ze szpitali w Kamiennej Górze, Kowarach, oraz Bolkowa i Jeleniej Góry.

Konkursy były swoistym sprawdzianem wiedzy i umiejętności pielęgniarek. W roku 1996 w Kamiennej Górze, funkcjonowało pięcioletnie Liceum Medyczne, kształcące personel medyczny zasilający szeregi “białego personelu” w Szpitalu w Kamiennej Górze oraz “Sanatorium”.

Dodaj komentarz