Otwarcie oczyszczalni ścieków

Od pozwolenia na budowę, do oddania oczyszczalni minęło ponad osiemnaście lat. Przez kolejne kadencje, nie było wystarczających środków na dokończenie inwestycji. Z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, programu FARE, oraz budżetu miasta Kamienna Góra.

30 marca 2000 roku uroczyście oddano tą potrzebną dla mieszkańców inwestycje. Dziś przypominamy tamte wydarzenia.

Dodaj komentarz