KOMUNIKAT ARIMR

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR – NOWE INFORMACJE
Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych
dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić
zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu
postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach
organizacyjnych ARiMR tzn.:
– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach
regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują
bez kontaktu
z interesantami;
– kontakt z ARiMR – wyłącznie
telefoniczny lub pisemny
(za pośrednictwem poczty tradycyjnejlub
elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscuprzy wejściu
do placówki Agencji;
– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach
organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną
wrzutnie / urny,
w których możliwe będzie
pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktuz pracownikami
Agencji.
Szanowni Państwo,
większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt
można załatwić przez internet
1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowez PROW 2014-2020
za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnijza pomocą
aplikacji
PortalIRZplus!
2. Jeżeli nie używasz komputera –
skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z
pracownikiem biura powiatowego ARiMR
3.
Oświadczenie potwierdzające brak zmian
w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:
– pozostawienie
we wrzutni / urnie
umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,
– wysłanie
pocztą,
– złożenie poprzez platformę
ePUAP,
– przesłanie zeskanowanych dokumentów
za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres
mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy.
W tym
przypadku Beneficjent zostanie poproszony o
złożenie oryginału dokumentu
w odpowiedniej
placówce ARiMR
w terminie późniejszym.
Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są
na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl
w zakładce
KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.
W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca
otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać
potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za
pośrednictwem poczty.
 
 
Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i
złożyć wniosek przez internet, do czego zachęcamy.
KANAŁY KOMUNIKACJI
W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione
zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek
pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia
epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:
ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99
Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych
kanałów komunikacji, w szczególności:
Infolinia ARiMR:
800 38 00 84
lub
22 595 06 11
Formularz kontaktowy:
https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/
ePUAP[1] :
https://epuap.gov.pl/wps/portal
eUsługi ARiMR:
eWniosekPlus
oraz
PortalIRZplus
Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania
się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w
razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.
[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura
powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

Dodaj komentarz