Ogłoszenie Spółki Mieszkaniowej w Kamiennej Górze

W A Ż N E
 w związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym Spółka Mieszkaniowa
Sp. z o. o. w Kamiennej Górze informuje, że przeprowadzanie zebrań rocznych
wspólnot mieszkaniowych zostaje wstrzymane od 16.03.2020 roku.
Po ustąpieniu zagrożenia zostaną wyznaczone nowe terminy zebrań.
Dodatkowo ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników
Spółki prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki. Wszelkie wnioski, zgłoszenia
i sprawy prosimy kierować:
1.telefonicznie: 75 64 55 160 lub 75 64 55 190
2.za pośrednictwem drogi elektronicznej: sekretariat@sm-kamiennagora.pl lub
bok@sm-kamiennagora.pl
3.za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta
Dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby.

Dodaj komentarz