1 850 000 złotych na zabytki Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie

1 850 000 złotych zostało przyznanych przez Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego na prace przy zabytkach wchodzących w skład Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie.Zadania na ten rok obejmować będą prace na dachach zabytków, ale także w ich wnętrzach. Największą kwotą (710 000 złotych) zostały zasilone prace na dachu Kościoła Brackiego. Ze względu na potężną wichurę, która jesienią 2018 roku mocno zniszczyła pokrycie tego obiektu, od roku ubiegłego prowadzone są zaawansowane prace, które dzięki dofinansowaniu mają się zakończyć latem tego roku. Dzięki zewnętrznym środkom z ministerstwa we wnętrzu wspomnianej świątyni ostatecznie zakończona zostanie także konserwacja polichromii Michała Willmanna. Poza tymi pracami kontynuowany będzie remont dachu budynku Klasztoru (to już VII etap), oraz kontynuowana będzie renowacja malowideł Neunhertza w Letnim Pawilonie na Wodzie.

Warto zaznaczyć, że Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie to dziś nie tylko zabytek, który niesie za sobą dziedzictwo kulturowe, ale jest to także kompleks, który spełnia funkcję turystyczno-kulturalną. Europejska Perła Baroku odwiedzana jest rocznie przez ponad 120 000 turystów i pielgrzymów – krajowych i zagranicznych. Kompleks przyciąga w swoje progi licznymi turystycznymi trasami, wydarzeniami kulturalnymi oraz bogatymi możliwościami zwiedzania. Realizowane prace są zatem nakierowane nie tylko na cel zachowania zabytków dla przyszłych pokoleń, ale są także bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby turysty przyjeżdżającego podziwiać cysterskie dzieło.

Dodaj komentarz