Program modernizacji oświetlenia

Trwa wymiana oświetlenia ulicznego w całej Kamiennej Górze. Dotąd zrealizowaliśmy połowę tego projektu. Przedsięwzięcie powinno zakończyć się do końca czerwca.

Publikujemy pełny wykaz ulic, które zostały objęte modernizacją, rozbudową lub dogęszczeniem oświetlenia. Pojawi się na nich prawie 1000 nowych latarni. Wszystkie działają w oparciu o nowoczesne żarówki w technologii LED. To źródło światła jest energooszczędne i pozwoli zaoszczędzić ok. 40 – 50 procent energii, dotychczas zużywanej do oświetlania ulic. Będzie też można nimi centralnie sterować, np. w określonych porach wyłączać co drugą latarnię lub zmniejszać ich moc. 

Dotychczasowe oświetlenie ulic w Kamiennej Górze w wielu przypadkach można było określić jako „zabytkowe”. Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej przed wymianą latarni, okazało się, że niektóre z nich montowano jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Stare, rtęciowe, 400-watowe żarówki były bardzo nieekonomiczne. Nowe, 55-watowe świecą znacznie jaśniej i zużywają dużo mniej energii.

Dodaj komentarz