Pieniądze dla rolników, czekamy na wnioski. Ogłoszenia UM.

Ruszył nabór wniosków w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który jest realizowany w latach 2019-2020 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

– Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami będą rolnicy – informuje burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz.

Chodzi o posiadaczy określonych w projekcie odpadów: folii, siatek, sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu big bag.

Osoby zainteresowane udziałem w programie są proszone o złożenie wniosku. Na dokumenty czekamy w kamiennogórskim urzędzie miejskim (Biuro Obsługi Klienta) pl. Grunwaldzki 1 do 6 grudnia 2019 r.

Wzór wniosku został udostępniony na stronie BIP. Można też go odebrać osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska (parter, pok.105). Wnioski będą realizowane w przypadku pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zmiany w systemie zagospodarowania odpadów

Od 1 stycznia zmieniamy w Kamiennej Górze sposób składania deklaracji śmieciowych. Zmieni się też wysokość miesięcznej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana w sposobie składania deklaracji dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dotychczas indywidualnie deklarowali oni liczbę osób zamieszkujących poszczególne lokale i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. Od nowego roku deklaracje w imieniu mieszkańców będą składali: zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnot w przypadku nieruchomości zarządzających się samodzielnie. Te zmiany na razie nie dotyczą mieszkańców budynków zarządzanych przez kamiennogórską Spółkę Mieszkaniową. Dla nich sposób składania deklaracji zmieni się od 1 lipca 2020 r.

Urząd Miejski w Kamiennej Górze apeluje do mieszkańców o rzetelne przedkładanie zarządcom informacji, na temat liczby osób faktycznie zamieszkujących w poszczególnych lokalach. Jednocześnie informujemy o obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałymi do 31 grudnia 2019 r. na dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych.

To niejedyna zmiana w systemie zagospodarowania odpadów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła podwyżki cen w całej Polsce. Rada miasta w Kamiennej Górze na ostatniej sesji podjęła uchwałę o nowej stawce. Od 1 stycznia miesięczna opłata będzie wynosiła 20 zł od osoby. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli obniżyć tę stawkę o 2 zł, w przypadku zadeklarowania korzystania z ogrodowego kompostownika. Nowe ogólnopolskie przepisy nakładają też na mieszkańców obowiązek segregowania odpadów. Osoby, które nie będą tego robiły, będą musiały uiścić karną opłatę w wysokości dwukrotności normalnej stawki, czyli 40 zł.

Nowa uchwała zmienia też zasady rozliczenia nieruchomości niezamieszkałych. Ich właściciele powinni złożyć w styczniu nowe deklaracje ze zmienionymi stawkami za pojemniki. Opłaty są niższe od dotychczasowych. Miesięczna stawka za pojemnik o pojemności 120 litrów wynosi 5,89 zł, za pojemnik 240-litrowy – 11,78 zł oraz 54 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów.

 

Dodaj komentarz