Śmieci w górę.

Trzynastu radnych za, trzech przeciwko przy jednym głosie wstrzymującym się, radni zdecydowali o podwyżce cen za odbiór odpadów komunalnych w mieście Kamienna Góra. W środę 27.11.2019 roku odbyła się sesja rady miasta na której jednym z punktów były, sposób naliczania opłata za wywóz śmieci oraz jego stawka.

Od maja br. mieszkańcy za śmieci segregowane płacili 14 zł a od 1 stycznia 2020 r, kwota ta wzrośnie do 20 zł. Za śmieci niesegregowane opłata wyniesie 40 zł. Jak tłumaczył burmistrz Janusz Chodasewicz, podwyżka  to następstwo  systemowego błędu popełnionego na poziomie ogólnokrajowym.

Dodaj komentarz