Ludzie władzy- Marzena Machałek 1998r

W ramach naszego cyklu „ocalić wspomnienia” prezentujemy wywiad z panią Marzeną Machałek z którą w 1998 roku, zaraz po wyborze na funkcję wiceburmistrza rozmawiał red. Marcin Jaksoń.

Program przestawia początki kariery, obecnie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Posła RP, kamiennogórzanki, pani Marzeny Machałek.  W urzędzie miasta wiceburmistrz odpowiadała m.in. za edukację i służbę zdrowia, burmistrzem w owym czasie był pan Tadeusz Rycharski. 

Dodaj komentarz