Fatalny stan dachu na kościele.

Jeden z sześciu pozostałych Kościołów Łaski wymaga pilnego remontu. Mowa o największym z zabytków Kościele Matki Bożej w Kamiennej Górze. Jak mówi obecny proboszcz Ks. Piotr Smoliński, Trzeba zrobić wszystko, żeby obiekt nie uległ zniszczeniu.  Taki los spotkał już dwa z sześciu Kościołów Łaski.

Po niedawnej ekspertyzie stanu poszycia dachu oraz więźby, biegli stwierdzili wręcz katastrofalny stan stolarki oraz pokrycia dachowego. Zalewane są kościelne malowidła a na organy sypie się tynk. Koszt remontu oszacowano na milion sto tysięcy złotych. Parafia nie ma takich pieniędzy, więc proboszcz zabiega o środki z zewnątrz. Rada miasta Kamienna Góra nie odpowiedziała na apel proboszcza, który na poprzedniej sesji, prosił rajców o wsparcie w remoncie. Ks. Piotr złożył wniosek do Ministerstwa Kultury zabiegając o kwotę ponad pół miliona złotych. Trzeba pamiętać że Kościół Łaski to nie tylko obiekt kultu religijnego, to również zabytek, sala koncertowa oraz wizytówka miasta.

Dodaj komentarz