Chcemy się pozbyć 200 kopciuchów

Ostatecznego rozstrzygnięcia spodziewamy się na przełomie roku – poinformował burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz.

W Kamiennej Górze wstępne wnioski o dotacje na wymianę starych pieców na ekologiczne złożyło 198 osób. Dokumenty przyjmowaliśmy w lutym i marcu tego roku. By zrealizować ten projekt samorząd Kamiennej Góry wystąpił o 3,2 mln zł unijnej dotacji i zabezpieczył 80 tys. zł z własnych środków. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie mogą liczyć na zwrot 85 procent kosztów inwestycji. Górny limit wsparcia ograniczono do 35 tys. złotych. Jeśli nasz wniosek pozytywnie przejdzie ostateczną ocenę, projekt może się zacząć w pierwszym kwartale 2020 roku. Kamienna Góra stara się o dotację na wymianę pieców węglowych wspólnie z innymi samorządami: gminą Stare Bogaczowice, gminą Szczawno-Zdrój, gminą wiejską Kamienna Góra i gminą Czarny Bór. Całkowita wartość projektu to 16,8 mln zł.

Dodaj komentarz