Badania dotyczące przemocy w Gminie Miejskiej Kamienna Góra

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze wraz z Centrum Działań Profilaktycznych zapraszają do udziału w anonimowych badaniach ankietowych dotyczących przemocy. Badanie jest realizowane przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki na zleceniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Ma na celu przygotowanie dokumentu strategicznego mogącego pomóc w odpowiednim planowaniu działań zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej jak i Miasto Kamienna Góra w obszarze przemocy.

LINK DO BADANIA:
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSf7EBJDedTCToN2vMxfvsCADW1geKWaOUZnr4Y5_OSPSnD8yA%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1&data=01%7C01%7Candrzej_pawlukiewicz%40tvn.pl%7Cfd4681daeb52402761c608d7646e459d%7C092a1ba4a4fe4172970e7ab3035e7c94%7C0&sdata=MjLN4WTNMV19hn4fxZXX9OhG0Oiz%2FwC6FQ6%2B58X8MFk%3D&reserved=0

Dodaj komentarz