Budżet obywatelski Kamienna Góra – głosowanie

Od dzisiaj tj. 21 października do 30 października br. będzie trwało głosowanie na projekty przyjęte pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia, poprzez:

  1. wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30,
  2. wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra,
    pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Budżet obywatelski 2020”. Liczy się data wpływu do urzędu.

Kartę do głosowania można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze i ze strony internetowej miasta www.kamiennagora.pl lub BIP Urzędu Miasta.

Mieszkaniec, który nie ukończył 18 roku życia wraz z kartą do głosowania musi załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu. Druk dokumentu można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra i ze strony internetowej miasta www.kamiennagora.pl lub BIP Urzędu Miasta.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos tylko na jeden projekt.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

  1. głosowania przez osobę nieuprawnioną,
  2. głosowania na karcie niezgodnej ze wzorem,
  3. braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania,
  4. oddania głosu na więcej niż jeden projekt,
  5. braku zgody opiekuna prawnego  na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

W przypadku oddania przez mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Lista projektów przyjętych pod głosowanie:

Lp.

Tytuł projektu

Krótki opis

Szacunkowy koszt

1.

AkcjaIntegracja – pierwszy plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

Wyposażenie w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych placu zabaw przy  
ul. Piastowskiej.

 

100 000,00 zł

2.

Sortowanie się opłaca – zakup zautomatyzowanego urządzenia do zbiórki butelek PET i szklanych w zamian za ekwiwalent pieniężny.

Zakupienie i zamontowanie urządzenia do zbiórki butelek plastikowych i szklanych na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego ZALEW.

68 000,00 zł

3.

Kleszcz STOP! – odkleszczanie terenów zielonych użyteczności publicznej w Kamiennej Górze.

Wykonanie oprysków na skwerach, Górze Parkowej, placach zabaw i parkach w celu wyeliminowania kleszczy na terenie Kamiennej Góry.

45 000,00 zł

4.

Zagospodarowanie działki nr 484/21, obręb 6 położonej przy ul. J. Hallera w Kamiennej Górze.

 

Utwardzenie kostką betonową terenu leżącego koło budynku przy ul. Gen. J. Hallera 3a.

95 552,98 zł

Dodaj komentarz