Kamiennogórska „Solidarność” 1995 r.

Przypominany program prezentujący partie i związki zawodowe działające na terenie Kamiennej Góry w 1995 roku. Na nagraniu zarejestrowane są wypowiedzi przedstawicieli Związku Zawodowego „Solidarność” z niemal wszystkich zakładów pracy, działających na ziemi kamiennogórskiej w tamtym czasie.

 

Dodaj komentarz