Brak podstaw do ogłoszenia suszy.

Rolnicy z powiatu kamiennogórskiego skarżą się na suszę. Nie mają już czym karmić swojego bydła. Czy mają szansę na pomoc państwa? Czy zostaną powołane komisje do szacowania strat jakie poniosło rolnictwo? Oto odpowiedź jaką otrzymała od Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego, telewizja TVN24 .

Z analizy systemu monitoringu suszy rolniczej (VIII. raport) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że aktualnie susza obejmuje 153 gminy na terenie 29 powiatów (oprócz kłodzkiego). Z poprzedniego raportu IUNG z dnia 23 lipca br. zagrożonych suszą było 107 gmin. Komisje szacują straty bezpośrednio w miejscu uprawy (na polu) przed zbiorem. Komisja ma 2 miesiące czasu na szacowanie od dnia złożenia przez rolnika wniosku w gminie. Wysokość strat w woj. dolnośląskim będzie znana po zakończeniu przez Komisje szacowanie strat. Dokumentacje z szacowania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przekazało 8 gmin , które oszacowały skutki suszy w 649 gospodarstwach rolnych na kwotę 25 236 870 złotych.

Wojewoda Dolnośląski w trybie pilnym powołał komisje w 113 gminach. Większość z nich aktualnie szacuje szkody w uprawach o późniejszym zbiorze – ziemniaki, buraki, kukurydza, łąki. 

8 lipca br. wpłynął wniosek Burmistrza Kamiennej Góry, 9 lipca br. DUW poinformował, że dla miasta Kamienna Góra brak jest podstaw do powołania Komisji, gdyż w dotychczasowych raportach IUNG nie stwierdzono zagrożenia suszą rolniczą w żadnej uprawie na terenie miasta .

Na terenie powiatu kamiennogórskiego gminy Kamienna Góra, Marciszów i Lubawka mają powołane Komisje ds. szacowania skutków suszy.

 

Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego

Dodaj komentarz