Pierwszy dar WOŚP

Kamiennogórski szpital, obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, wielokrotnie w przeszłości otrzymywał dary od Jurka Owsiaka. Choćby tylko w br. nowoczesne fotele do przebywania rodzica przy chorym dziecku. My przypominamy naszym widzom pierwszy dar, który otrzymał oddział noworodkowy w 1995 roku.

Stanowisko reanimacyjne i pompę infuzyjną przekazała fundacja a należy wspomnieć, że w sytuacji finansowej w jakiej wtedy znajdował się kamiennogórski szpital, nie było mowy o zakupieniu tak drogiego sprzętu. Stanowisko, służy do dnia dzisiejszego, co tylko świadczy o tym że warto pomagać.

Dodaj komentarz