Dziś Boże Ciało

Dziś Boże Ciało, jedno z największych w roku liturgicznym święto kościelne. Jest świętem nakazanym. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium w 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera na synodzie w Krakowie w 1320[. W Kościele unickim święto zostało wprowadzone na synodzie zamojskimw 1720. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem, którą na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo.

Prezentujemy fragment procesji w Krzeszowie.

Dodaj komentarz