ALIANS S35

W czwartek 06.06.2019r w Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się konferencja o powołaniu ALIANS S25 – stowarzyszenia, którego celem będzie praca nad rozwojem Dolnego Śląska. Uczestnictwo w projekcie potwierdziło ponad 100 uczestników – przedstawicieli administracji rządowej, uczelni, samorządów i przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

Deklaracja współpracy przy projekcie ALIANS S35

Zgadzamy się, że Dolny Śląsk osiągnął znaczący sukces w rozwoju
społeczno-gospodarczym, bo dobrze wykorzystuje swoje szanse: korzystne położenie, silne tradycje przemysłowe, silne ośrodki uniwersyteckie i naukowo-badawcze, a przede wszystkim dynamizm, kreatywność i kompetencje mieszkańców.

Przyszłość niesie jednak potencjalne zagrożenia dla długofalowego zrównoważonego rozwoju całego regionu. Infrastruktura transportowa zbliża się do granicy wydolności, następuje stały odpływ ludności z mniejszych od Wrocławia ośrodków miejskich, co skutkuje ich degradacją i pogłębianiem luki społeczno-gospodarczej w stosunku do stolicy województwa dolnośląskiego.

W skali globalnej następują szybkie zmiany wielu gałęzi gospodarki istotnych dla regionu,
w szczególności branży motoryzacyjnej rozwijającej się w kierunku elektromobilności.

Jesteśmy zdania, że stworzenie nowych szans rozwojowych i ograniczenie zagrożeń wymaga m.in. kompleksowej rozbudowy dolnośląskiej infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej oraz lotniska we Wrocławiu. Kluczowe jest stworzenie alternatywy dla osiągającej maksimum przepustowości autostrady A4, a będzie nią m.in. budowa drogi S35.

Zauważamy, że istotna jest również edukacja, szczególnie osób zagrożonych zmianami strukturalnymi w przemyśle, które skutkują ograniczaniem zatrudnienia w mniejszych ośrodkach miejskich.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia długofalowego rozwoju gospodarczo
-społecznego Dolnego Śląska, a w szczególności stworzenia nowych szans rozwojowych
dla miast średniej wielkości położonych w południowo-wschodniej części regionu,
z wykorzystaniem potencjału stolicy województwa – miasta Wrocławia, postanawiamy działać w celu powołania Stowarzyszenia ALIANS S35, które będzie o to zabiegać.

Jedna myśl na temat “ALIANS S35

  1. Starosta stanął w drzwiach i nie wie czy wchodzić, czy nie. Coś o sprowadzaniu inwestorów mówią i elektryczności. Czarna magia to w powiecie kamiennogórskim.

Dodaj komentarz