Starosta o sytuacji w szpitalu

 

Kilkadziesiąt pielęgniarek ,pielęgniarzy i lekarz, przyszło dziś  28.05.2019 r na obrady sesji rady powiatu kamiennogórskiego. Radni  do porządku obrad wprowadzili dodatkowy punkt i głos zabrała przedstawicielka pielęgniarek. Zapytała zarząd o dalsze działania podejmowane przez starostwo .  Przewodnicząca Edyta Wyrostek  udzieliła głosu wszystkim chętnym . Swoje obawy wyrazili, Poseł na Sejm Iwona Krawczyk, wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz. O skutkach procesu  wygaszania szpitala mówił Wiktor Król. Prezentujemy wywiad w przerwie obrad którego udzielił starosta  Jarosław Gęborys.

 

Dodaj komentarz