Powódź w Wieściszowicach 2004 r.

Już niedługo przypadnie kolejna rocznica powodzi w Wieściszowicach w Gminie Marciszów, do której doszło 20.07.2004 r.

Wciągu zaledwie godziny spadł miesięczny limit opadów deszczu. Niewielki potok zamienił się w rwącą rzekę zalewając 12 gospodarstw, przydomowych ogródków oraz pól uprawnych. Ogródki działkowe które mieszkańcy uprawiali w dolnej części Wieściszowic zostały odcięte od świata. Sytuacja była bardzo poważna, wezbrany potok toczył drogą kamienne głazy, niszczył ogrodzenia, wdzierał się do domostw. Strażacy mogli tylko patrzeć, nie było bowiem sensu ustawiać worków z piaskiem.

Całość strat spowodowanych przez niedzielną ulewę komisja oszacowała na ok. 1,5 mln zł. Ta sytuacja pokazała pilną konieczność regulacji rzek, potoków i strumieni, na terenie powiatu kamiennogórskiego.


 

 

Dodaj komentarz