Rok po powodzi.

W 1998 roku, rok po „powodzi tysiąclecia” powstał reportaż podsumowujący działania władz województwa oraz miejskich w likwidacji skutków powodzi. Robert Zawadzki, reporter TV Kam Sat, przeprowadził wtedy wywiad z Andrzejem Sobczykiem, Szefem Inspektoratu Obrony Cywilnej w Kamiennej Górze. Pan Andrzej, nieżyjący już niestety, był doskonałym źródłem wiedzy, o kataklizmach które, w różnych latach dotykały Kamienną Górę. To pan Andrzej razem z burmistrzem Arturem Zielińskim, kierowali akcją powodziową w 1997 roku. Film, który dziś przypominamy jest świetnym materiałem historycznym, bowiem padają tam liczby, daty, miejsca i okoliczności towarzyszące akcjom powodziowym na terenie powiatu kamiennogórskiego. Sam Andrzej Sobczyk, tak naprawdę Władysław, zmarł 3 maja 2011 roku. Był doskonałym społecznikiem, organizatorem imprez sportowych, założycielem Klubu Sportowego „Relaks”. W Urzędzie Miasta Kamienna Góra przepracował kilkadziesiąt lat jako szef Obrony Cywilnej. Owa instytucja to odpowiednik dzisiejszego Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Był profesjonalistą i dobrym człowiekiem. Mieszkańcy, którzy znali Pana Andrzeja zawsze ciepło go wspominają.

Dodaj komentarz