Był w ruinie.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze powstało 28 maja 2003 roku, a rozpoczęło swoją działalność operacyjną z dniem 1 sierpnia 2003 roku.  Właścicielem Spółki jest Powiat Kamiennogórski.

Przekształcenie SPZOZ’u w spółkę prawa handlowego i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na rozwój placówki. Równo 25 lat temu, szpital był na skraju bankructwa, brakowało pieniędzy na remonty i sprzęt. W lokalnych mediach pokazywano reportaże i namawiano lokalnych przedsiębiorców do wpłacania pieniędzy. Dziś wracamy do tamtych wydarzeń.

 

Dodaj komentarz