Brak lekarzy, czyli o szpitalu na sesji.

Podczas wtorkowej sesji Rady Powiatu kamiennogórskiego, w punkcie sprawy różne, głos zabrała  między innymi radna Bożena Kończak . Skierowała do starosty pytanie dotyczące Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze i panującej tam zdaniem radnej trudnej sytuacji. Radna zwróciła uwagę na brak lekarzy internistów, pielęgniarek oraz niepokojące sygnały przekazywane przez zaniepokojonych mieszkańców powiatu. Starosta Jarosław Gęborys, potwierdził informację o braku lekarzy, wskazał jednak na fakt braku personelu medycznego w całej Polsce. Randa Bożena Kończak zaproponowała Zarządowi, aby w najbliższym czasie odbyła się nadzwyczajna sesja dotycząca szpitala. Starosta nie poparł tej propozycji, jednocześnie zachęcał radnych do poszukiwań lekarzy chętnych do pracy w Powiatowym Centrum Zdrowia. Zdaniem mieszkańców, oraz radnej, sytuacja jest poważna, starosta Jarosław Gęborys w swojej wypowiedzi, i po sesji studził podnoszone głosy i namawiał do ostrożności, w wyciąganiu pochopnych wniosków.  Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska powiedziała, że szpital ma pieniądze i podpisuje umowę na ponad dwa miliony trzysta tysięcy złotych, przeznaczone dla szpitala na opiekę nad starszymi osobami. Być może to jest właśnie pomysł powiatu na funkcjonowanie szpitala w najbliższej przyszłości.

Dodaj komentarz