20 lat Starostwa.

Równo 20 lat temu w styczniu 1999 r władze państwa powołały do życia Powiaty. Powstały na bazie Urzędów Rejonowych, Kamienna Góra była od tego odstępstwem, bowiem nie funkcjonował w mieście taki urząd. Powiaty powołano do obsługi ludności, przejęły nadzór nad szpitalami, policją geodezją oraz Urzędami Pracy. Pierwsza sesja odbyła się w Urzędzie Miasta Kamienna Góra w Sali Witrażowej. Budynek w którym mieści się obecnie starostwo zajmowały , Biblioteka, Urząd Pracy i Prokuratura. Pierwszym starostą został Marian Kachniarz, który na swojego zastępcę zaproponował Krzysztofa Świątka. Nie były to łatwe czasy na sprawowanie władzy, szpital tonął w długach, budynek obecnego starostwa był własnością miasta a sam Powiat nie miał środków zarówno na zakup jak i remont nieruchomości. Mało czytelne były też przepisy regulujące statutową działalność Powiatów. Tworzono je od podstaw często działając intuicyjnie. Na początku działalność prowadzono w trzech pomieszczeniach, dziś zagospodarowano cały budynek. Przypominamy film z pierwszych dni po przejęciu budynku w trakcie tworzenia jednostki. Przewodnikiem po budynku był ówczesny wice starosta Krzysztof Świątek.

Dodaj komentarz