„Ojczyzna swemu obrońcy”

Regionalista- historyk , pan Bogdan Adamus z Kamiennej Góry od dłuższego czasu odnajduje, oznacza i  opiekuje się grobami żołnierzy polskich walczących na różnych frontach . Do tej pory wraz z kolegami historykami amatorami odnalazł dziewięć mogił w których spoczywają często zapomnieni bohaterowie. W kwietniu wraz z pracownikami naukowymi IPN-u oznaczono grób  ppor. Stanisława Szczygła. Urodzonego w 1901 r., żołnierza Legionów Polskich, który  służył w elitarnym III Pułku Piechoty Legionów.

Dodaj komentarz