Nowe stawki za śmieci

Podczas środowej (27.03.) sesji Rady Miasta kamiennogórscy rajcy przyjęli uchwałę o zmianie stawek za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

Stawka za odpady segregowane od mieszkańca Kamiennej Góry została zmieniona z kwoty 12,15 zł na kwotę 14,00 zł, a za odpady niesegregowane z kwoty 20,00 zł na kwotę 25,00 zł. Zmiany stawek obowiązywać będą od 1 maja br.

Wprowadzenie nowych opłat było koniecznością wynikającą ze zmieniających się przepisów, a co za tym idzie ze wzrostu kosztów, jaki miasto ponosi z tytułu gospodarowania odpadami. Przede wszystkim wzrosły opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach. Wzrosły też ceny energii elektrycznej, paliw, a także koszty pracy – m.in. wzrost płacy minimalnej. Na firmy odbierające odpady komunalne nałożone zostały nowe obowiązki związane z uruchomieniem systemów przeciwpożarowych oraz monitoringu – jako reakcja na liczne pożary na składowiskach odpady, które miały miejsce w ostatnim czasie w naszym kraju. Samorząd spełnić też musi wymogi unijne co do poziomu odzysku odpadów – zwiększenie ilości pojemników na odpady komunalne segregowane.

O nowych zasadach opłat za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy poinformowani zostaną w bezpośredniej korespondencji. Wszelkie informacje uzyskać można też osobiście w Wydziale Finansowo – Budżetowym (gospodarka odpadami – płatności) Urzędu Miasta – pok. 101, parter lub telefonicznie pod numerem: 75 64 55 131 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dodaj komentarz