Rajd Arado 2019

Edukacja historyczna w formie lekcji historii ożywionej (rekonstrukcji historycznej) to sposób przekazu, który od wielu lat doskonale sprawdza się na całym świecie. Środowiska patriotyczne oraz promujące dzieje oręża polskiego od dłuższego czasu stawiają na tę właśnie formę popularyzowania nie tylko dziejów lokalnych, ale także tradycji i kultury, jak również krzewienia postaw związanych z umiłowaniem Ojczyzny. W związku z powyższym, każde przedsięwzięcie, które przybliża szerokie grono odbiorców do poznawania wybranych epizodów z rodzimej przeszłości, spotyka się z dużym zainteresowaniem szerokiej gamy odbiorców oraz wpisuje się w ogólnopolski trend kształcenia patriotycznego.

Rajd Arado to największe wydarzenie o tym profilu w Europie Środkowej. Wysiłek włożony przez organizatorów oraz korzyści, jakie przedsięwzięcie przyniosło regionowi uhonorowane zostało pierwszą nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego w plebiscycie na największe wydarzenie 2015 r. Do tej pory Rajd relacjonowany był w kilkudziesięciu stacjach telewizyjnych, radiowych oraz portalach internetowych. W październiku 2016 r. odbyła się również premiera programu telewizyjnego, zrealizowanego przez Canal+ Discovery w ramach popularnej serii p.t.: „Powrót do przeszłości”, który skupiony był właśnie na tym wydarzeniu. Promocyjny walor wydarzenia podkreśla fakt, iż w minionych latach, za sprawą pokazów historycznych na terenie Czech wykroczyło ono poza granice naszego kraju zyskując w pełni międzynarodowy charakter.

Adresatem tegorocznej edycji Rajdu, który przemierzać będzie Dolny Śląsk od 1 do 5 maja są odbiorcy reprezentujący każdą grupę wiekową, zainteresowani nie tylko dziejami militarnymi regionu i Polski, ale także szeroko rozumianą turystyką kulturową oraz aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Przedsięwzięcie realizowane będzie w języku polskim. Organizator wydarzenia:

Organizatorem przedsięwzięcia jest Arado Fabryka Historii S.C. z siedzibą w Kamiennej Górze. Koordynację merytoryczną oraz techniczną przedsięwzięcia zapewnia Fundacja Pasje z siedzibą w Szczecinie oraz Studio Historyczne Huzar z siedzibą w Sianowie.Nie mnie jednak do współtworzenia Rajdu pragniemy zaprosić wszystkie instytucje, organizacje oraz osoby prywatne, którym bliskie sercu są dzieje rodzimego oręża oraz najnowsza historia Dolnego Śląska. Miejsce i czas wydarzenia:

Tegoroczna edycja Rajdu zakłada realizację cyklu widowisk i pokazów historycznych w okresie. Według ramowego planu przedsięwzięcia na szlaku rajdowym znalazły się m.in.: Kamienna Góra, Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Wałbrzych oraz Walim. Centrum wydarzeń stanie się Kamienna Góra, z którą organizator – Arado Fabryka Historii S.C. czuje największy związek.

Dodaj komentarz