Zimowe utrzymanie dróg, informacja prasowa.

Kilka tysięcy osób będzie pracować podczas zimy przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych znajdujących się w administracji GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2300 pojazdów, m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, a także 286 magazynów soli o łącznej pojemności ok. 430 tys. ton.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 19 000 km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Wykonywane są, co do zasady przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci.
Przewidujemy, że sezonie zimowym 2018/2019 do zimowego utrzymania zużytych może zostać:
• 474 tys. ton soli drogowej,
• 3,7 tys. ton chlorku wapnia,
• 71 tys. ton materiałów uszorstniających
Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2017/2018 będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach:
• w standardzie I – około 4,5 tys. km
• w standardzie II – około 11,0 tys. km
• w standardzie III – około 1,8 tys. km
• w standardzie V – około 1,6 tys. km
Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne, więc mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

Informacje o warunkach ruchu po drogach krajowych

W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak ew. posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg. Dla potrzeb operacyjnych zainstalowano ok. 1000 kamer oraz ok. 500 stacji meteorologicznych.
Z urządzeń tych otrzymywane są następujące dane:
• podgląd na drogi krajowe,
• pomiar temperatury i wilgotności powietrza,
• pomiar temperatury nawierzchni,
• pomiar siły i kierunku wiatru.

Kierowco – chcesz przejechać – przepuść
Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia – niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.
Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów! Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącymi pojazdami.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31665/Zimowe-utrzymanie-drog
Jan Krynicki
Rzecznik Prasowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Dodaj komentarz